CQM Consultants in Quantitative Methods

We waren een nieuw managementteam, en ik geloof dat juist in technische omgevingen persoongerichte aandacht tot betere resultaten leidt. Dat was TLC wel toevertrouwd, we reflecteren nog steeds op wat we toen in de sessie zeiden en op wat we nu doen. Impact dus. Wat we als heel positief ervaren is de persoonsgerichte benadering in de nabijheid van teamleden, dat heeft direct ook effect op het team zelf. We hebben veel meer energie, committent en de bedrijfsresultaten zijn mede door de cultuurverandering sterk verbeterd.

Jaap Praagman – Center for Quantative Methods