Konijnen

Wij hebben thuis 2 konijnen, een vrouwtje en een ex-mannetje. Dat viel niet mee in het begin. Ze vochten elkaar de tent uit. Op enig moment was dat over. Ze duldden elkaar, en na enige tijd, toen ze wat vertrouwen hadden opgebouwd besloten ze echt te gaan samenleven. Het is voor een konijn handiger als een ander konijn hem wat wast op plekjes waar hij zelf niet zo goed bijkan. Het is voor een konijn wat aangenamer als ze met 2 in een nachthok zitten en bij het graven van holen kan je elkaar afwisselen en schiet het werk een stuk sneller op.
Ik geef toe dat onze konijnen geen keuze hadden, wij kregen die beesten van mensen die er  teveel hadden of zo, onze dochters zeurden ons de oren van het hoofd en ik mocht een ruime ren bouwen en mag ze tegenwoordig ook verzorgen.
Goed, die konijnen hadden geen keuze maar ze maken er het beste van. Ze lopen bij het voeren ritueel te vechten voor wie de wortel is en hebben nog steeds niet door dat ik  altijd 2 stukken wortel serveer. Goed koppel, goed team.
Ik overweeg de konijnen nieuwe namen te geven, die kleine heet Jan Peter en die grote heet Wouter, het mag ook andersom. Na het verkiezingscircus hernoem ik ze dan wel weer.