Vertrouwen

Geschonden vertrouwen. Het vertrouwen beschaamd. Onwrikbaar vertrouwen. Hij is te vertrouwen.
Wat is er toch met vertrouwen.

Je kunt doen wat je wil, maar als er geen vertrouwen is, dat zit je met de gebakken peren. Maar als er dan wel vertrouwen is, dan hoeft er maar iets te gebeuren of de boel ligt in duigen, dan kan je maar beter opstappen, of het nu een Kamerfractie betreft, een huwelijk of de relatie met de directeur betreft.

Als ik een beetje geluk heb dan boezem ik vertrouwen in. Hoe dat werkt weet ik niet, maar je hoort het vaak. Dat gaat dan kennelijk over iets zichtbaars, de kleding, de ogen, de lichaamstaal, of wellicht over iets hoorbaars, wat zegt hij, wanneer zegt hij dat, op welke toon. Meetinstrumenten hebben we er niet voor, helaas.

Ik moet er een beetje vertrouwen in hebben hoor ik regelmatig om mij heen. Maar hoe ik dat dan doe en welke invloed heb ik op dat gevoel van vertrouwen wordt er zelden bij gezegd.  
Het is delicaat, als het er is, is het zeer waardevol en vaak is het voorwaardelijk. Voor het slagen van bijna alles. Of misschien gewoon alles.

Een paar vragen:

Vertrouwt u de politici die nu aan het roer dreigen te komen?
Vertrouwt u erop dat het goed komt met de economie?
Vertrouwt u erop dat uw bedrijf de huidige crisis overleeft?

Als het 3 keer ja is, zou het kunnen lukken, maar ik hoor zoveel nee. Heeft het dan wel kans van slagen?